Държавният департамент на САЩ обявява покана за участници в програмата „Community Solutions” – програма за професионално развитие на лидери на общности, работещи в следните области: прозрачност и отчетност; толерантност и разрешаване на конфликти; проблеми на околната среда; полове и проблеми на жените. Шейсет от всички кандидати ще получат стипендии по програмата за периода 2014-2015 г. и ще участват в:    4-месечна работа в неправителствена организация или правителствена агенция в САЩ, с дейности по проблемите на общностите;
    развитие на практическите умения за лидерство и организационен мениджмънт чрез структурирано виртуално обучение през Онлайн института за лидество на общности;
    след завръщането си от САЩ съвместно с приемащите американски организации участниците ще разработят и реализират проекти или инициативи в своите държави, свързани с развитието на общностите.
Повече информация на уебсайта на Посолството на САЩ в София http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/event_08162013.html

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека