eLibraryUSA e виртуална библиотека на Международния информационен отдел на Държавния департамент на САЩ с висококачествени информационни ресурси и пълнотекстови бази данни - GALE, ProQuest и др. Съдържа различни видове издания - книги, периодични издания, енциклопедии, дисертации, аудио-видео. Широк обхват на теми - изкуство и култура, бизнес и предприемачество, гражданско общество и политика, наука и технологии, информация за САЩ. Ресурсите са подходящи за образователни и изследователски цели, за хора, които изучават английски език и с интерес към американската история и култура.   

Достъпните чрез eLibraryUSA бази данни се променят периодично. В момента това са:

Press Reader -  съдържа вестници от цял свят и американски списания.

Magazines on Flipster - съдържа последни броеве на популярни американски списания.

Gale Academic OneFile - достъп до статии от 8 000 академични списания.

JSTOR -  съдържа статии от списания, електронни книги, доклади за изследвания и памфлети в областта на социалните науки, икономиката и историята.

Pro Quest Dissertations&Theses Global - съдържа над 1,5 млн. дисертации и тезиси от над 700 университети.

Gale in Context: Middle School - съдържа материали по всички теми, от различни видове издания, специално насочени към ученици на възраст 11 -13 години.

Gale in Context: Opposing Viewpoints - експертни мнения по спорни и обсъждани теми от всички области, подбрани от хиляди вестници и списания.

Digital Literacy -  база данни, която подпомага цифровата грамотност.

Kanopy - съдържа документални филми.

 

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека