Американският център на Столична библиотека е партньор във формалното и неформално образование, като осигурява достъп до източници на информация, консултации за търсене на информация, обучения и други образователни събития и инициативи на всички основни групи потребители.  

Наши приоритети са обучението по английски език, обучението по информационна, цифрова и технологична грамотност и уменията на 21-ви век, обучението в САЩ, стипендии и програми за обучение и повишаване на квалификацията в САЩ. 

За ученици:

1. Достъп до качествени образователни материали за самостоятелна подготовка чрез виртуалната библиотека eLibraryUSA, включваща следните ресурси:

  • Gale in Context: Middle School - съдържа материали по всички теми, от различни видове издания, специално насочени към ученици на възраст 11 -13 години.
  • Gale in Context: Opposing Viewpoints - експертни мнения по спорни и обсъждани теми от всички области, подбрани от хиляди вестници и списания, подходящи за есета и дебати.
  • Digital Literacy -  база данни, която подпомага цифровата грамотност.
  • Kanopy - съдържа документални филми.

2. Предоставяне на учебни материали и списък с безплатни образователни уебсайтове за изучаване на английски език и подготовка за американските изпитни тестове.

3. Занимания по английски език, включващи различни форми, като разговори, игри, четения, викторини, прожекции на филми, театър и др.

4. Занимания и демонстрации с роботи, 3D писалки, 3D принтер и скенер, образователни игри.

5. Час по информационна грамотност в библиотеката, включващ демонстрация на виртуалната библиотека eLibraryUSA и запознаване с начините на търсене в бази данни.

6. Провеждане в библиотеката на открити уроци по различни предмети.
7. Срещи за професионално ориентиране на ученици с акцент на американското образование. 
За студенти, изследователи и възрастни, участващи в различни форми на "Учене през целия живот":
1. Достъп до статии от академични списания, електронни книги, доклади за изледвания и дисертации от Gale, JSTOR и ProQuest, както и до актуални броеве на популярни списания и вестници от цял свят. 
2. Курс по разговорен английски.
2. Прожекции на игрални и документални филми на английски език.
3. Срещи, лекции и беседи на различни теми.
us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека