На 8 март 2022 г.

отбелязваме

70-годишнината

от рождението на

Снежана Янева

 (1952 - 2019)

 

Като Директор на Информационния ресурсен център (ИРЦ) при Посолството на САЩ в София, Снежана Янева допринесе изключително много за създаването и за успешното функциониране на американски информационни кътове в 17 регионални библиотеки и в един университет, както и за непрекъснатата квалификация на българските библиотекари. Прилагането на американския, европейския и световния библиотечен опит у нас и съчетаването му с най-добрите български традиции беше една от многото каузи, за които Снежана Янева работи неуморно до края на живота си и като Председател на Българската библиотечна асоциация и на Настоятелството на Фондация Глобални библиотеки България. Затова във връзка със 70-годишнинта от рождението й Американският център в Столична библиотека се връща към тази изложба, проследяваща моменти в българо-американското библиотечно сътрудничество, на което Снежана Янева беше вдъхновител. Изложбата е създадена през 2012 г. във връзка с 10-годишнината на проекта за обмен на библиотечен опит между България и САЩ (ABLE), съхранява се в Американския център в София и е на разположение не само сега, но по всяко време за всеки, който проявява интерес към темата. 
Във връзка с годишнината на Снежана Янева, Столична библиотека ще посвети на нея библиотечна конференция на тема "Иновативен американски библиотечен опит", която ще се проведе през месец май 2022 г. Делото на Снежана продължава!

Линк към изложбата от Фейсбук страницата ни, където е публикувана във видео формат.

   

   

   

   

   

   

   

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека