Предлагаме ви да участвате заедно с нас в международната инициатива Europa Code Week. Присъединете се към едно от нашите събития:

4 октомври 2019; 14:00 - 15:00 ч. Обявяване старт на Седмицата на програмирането в Столична библиотека. Демонстрации на роботи и блоково програмиране.

7 октомври 2019; 14:00 - 15:00 ч. Занимание по 3Д печат. Триизмерно рисуване, сканиране и триизмерен печат.

 

05.10.2019; 10:00 – 11:30 ч.Забавно програмиране с роботи Finch.За деца и родители. Запознаване с Европейската седмица на програмирането.Писане на код в средата за блоково програмиране Snap.

07.10.2019; 14:00 – 16:00 ч.3D печат. Посещения на ученици от столични училища.Практическо занимание по 3D сканиране и принтиране.

08.10.2019; 9:00 – 12:00 ч.Забавно програмиране с роботи Finch. Посещения на ученици от столични училища.Писане на код в средата за блоково програмиране Snap.

08.10.2019; 14:00 – 17:00 ч.3D печат.   Посещения на ученици от столични училища.Практическо занимание по 3D сканиране и принтиране.

09.10.2019; 9:00 – 12:00 ч.Блоково програмиране с Run Marko.Посещения на ученици от столични училища. Играта е подходяща за възрастова група 5–10 год.

09.10.2019; 14:00 – 17:00 ч.3D печат.Посещения на ученици от столични училища.Практическо занимание по 3D сканиране и принтиране.

10.10.2019; 9:00 – 12:00 ч.Програмиране със Scratch.Посещения на ученици от столични училища.

Работа със средата за блоково програмиране Scratch.

10.10.2019; 14:00 – 17:00 ч.Забавно програмиране с роботи Finch.Посещения на ученици от столични училища.Писане на код в средата за блоково програмиране Snap.

12.10.2019; 10:00 – 11:00 ч.3D печат.  За деца и родители.Практическо занимание с 3D писалки, 3D сканиране и принтиране.

14.10.2019; 10:00 – 15:00 ч.Как да организираме събития по програмиране в библиотеката. Семинар за библиотекари от обществените библиотеки в Софийска област. Включени теми: 1. Визуално/блоково програмиране със Scratch. 2. Програмиране без компютър. Дейности, които могат да се практикуват без електронно устройство. 3. Европейска седмица на програмирането. Как да участваме. 4. 3D печат. Практическо занимание с 3D писалки, 3D скенер и 3D принтер. Изисква се предварително записване за участие.

15.10.2019; 14:00 – 17:00 ч.3D печат.Посещения на ученици от столични училища.Практическо занимание по 3D сканиране и принтиране.

16.10.2019; 9:00 – 12:00 ч.Забавно програмиране с роботи Finch.Посещения на ученици от столични училища.Писане на код в средата за блоково програмиране Snap.

16.10.2019; 14:00 – 17:00 ч.3D печат.Посещения на ученици от столични училища.Практическо занимание по 3D сканиране и принтиране.

19.10.2019; 10:00 – 11:00 ч.Закриване на Европейската седмица на програмирането.Представяне на изработени от участниците проекти.За деца и родители.Всеки, който има изработен проект в рамките на тази програма, трябва да заяви участие за презентиране.

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека