We'll be closed for Holidays  Dec. 24 - Jan. 2

Working Hours Jan. 3 - 6:     10 AM - 6 PM

                        Jan. 7:           9 AM - 3 PM

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека