В допълнение на книжната колекция Американският център предлага ресурси на електронен носител и локален онлайн достъп до висококачествени пълнотекстови бази данни и информационни ресурси.

  • CD и DVD колекцията се състои от аудио книги, справочници и филми - игрални и документални. Може да се ползва на място и да се заема за ползване извън библиотеката.

Колекцията е отразена в Каталог на Столична библиотека. Некнижни издания

  • Kindle e-Books колекцията включва художествени и нехудожествени книги, качени на четящи устройства Kindle. Читателите могат да избират от електронна библиотека, която съдържа вече закупени и свалени на нашите четящи устройства книги или да заявят книга по свой избор. 

Подробности за ползването на колекцията вижте в Kindle eBooks.

  • eLibraryUSA e виртуална библиотека с висококачествени пълнотекстови бази данни и информационни ресурси. Достъпът до нея е с парола и става на място в Американския център. 

Информация за съдържанието и ползването на виртуалната библиотека вижте в eLibraryUSA.

  • EBSCO eBooks е колекция от над 700 електронни книги от различни области на знанието, които можете да четете онлайн.
  • ELS (Early Literacy Station) е интерактивна образователна компютърна система за деца с 50 образователни игри от различни области - от изкуство до математика. Подходяща за възраст до 12 години. Американският център разполага с две работни места.
us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека