В Американския център се получават по абонамент около 30 периодични издания, включително детски. Те могат да бъдат заемани от читателите за ползване извън библиотеката при същите условия, при които се заемат книги.

Търсене за наличност на конкретно заглавие направете в:

Каталог на Столична библиотека. Периодика.

 

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека