eLibraryUSA e виртуална библиотека на Международния информационен отдел на Държавния департамент на САЩ с висококачествени информационни ресурси и пълнотекстови бази данни. Включва продукти на компании като GALE, ProQuest, CQ Press, Scholastic, дигиталната библиотека JSTOR, Smithsonian Institution и др. Съдържа различни видове издания - книги, периодични издания, енциклопедии, дисертации, аудио-видео. Широк обхват на теми - изкуство и култура, бизнес и предприемачество, гражданско общество и политика, наука и технологии, информация за САЩ. Ресурсите са подходящи за образователни и изследователски цели, за хора, които изучават английски език и с интерес към американската история и култура. Включени са и специализирани ресурси за деца.  

Американският център организира тренинги за работа с eLibraryUSA, които включват информация за съдържанието на ресурсите, начини за търсене, възможности за запазване и сваляне на текст и инструменти за навигация. Читатели, преминали през такова обучение, получават възможност за индивидуален достъп до виртуалната библиотека. 

 
us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека