Американският център предоставя за ползване материали за обучение в САЩ. Нашата „Educational Advising Collection” се обновява на всеки 3 години и съдържа:

• Справочници за колежи и университети в САЩ;
• Ръководства за подготовка за американските изпитни тестове;
• Ръководства за кандидатстване в американски учебни заведения.

В допълнение ние предлагаме списък с линкове към подбрани уебсайтове за образование в САЩ – виж Интернет ресурси. Образование в САЩ
Американският център работи в партньорство с консултант по образование в САЩ от Комисия Фулбрайт и организира:

• Седмични индивидуални консултации;
• Публични презентации – веднъж месечно.

Всеки американски колеж и университет е добре дошъл за представяне при нас чрез презентации, брошури и др. материали.
За кандидатите за обучение в САЩ предлагаме възможности за доброволна работа в полза на обществото и личностна изява:

• Участие в организацията и провеждането на събития;
• Ръководство на класове по разговорен английски;
• Ръководство на творчески и мейкър работилници.

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека