Американският център работи за популяризиране на "направи сам" и "мейкър" културата сред децата. Традиционно се провеждат занимания по ръчно творчество във връзка с празници. Центърът е място за срещи на децата с науката и технологиите. Предлагат се инженерно ориентирани игри. Организират се занимания с 3D технологии -  3D писалки, 3D скенер и 3D принтер. Важно място заемат заниманията по програмиране със Scratch, Snap и робота Finch. Центърът участва в ежегодно провежданата през месец октомври "Европейска седмица на програмирането". 

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека