Американският център предоставя за ползване материали за обучение в САЩ. Нашата „Educational Advising Collection” се обновява на всеки 3 години и съдържа:

• Справочници за колежи и университети в САЩ;
• Ръководства за подготовка за американските изпитни тестове;
• Ръководства за кандидатстване в американски учебни заведения.

В допълнение ние предлагаме списък с линкове към подбрани уебсайтове за образование в САЩ – виж Интернет ресурси. Образование в САЩ
Американският център работи в партньорство с консултант по образование в САЩ от Комисия Фулбрайт и организира:

• Седмични индивидуални консултации;
• Публични презентации – веднъж месечно.

Всеки американски колеж и университет е добре дошъл за представяне при нас чрез презентации, брошури и др. материали.
За кандидатите за обучение в САЩ предлагаме възможности за доброволна работа в полза на обществото и личностна изява:

• Участие в организацията и провеждането на събития;
• Ръководство на класове по разговорен английски;
• Ръководство на творчески и мейкър работилници.

Американският център е място за срещи и изяви на участници в спонсорирани от правителството на САЩ обменни програми и техните организации. Те са не само ползватели на нашите информационни ресурси и пространство. Те са хора, които активно подпомагат нашата дейност с доброволен труд и популяризирането ни сред общността.

Центърът работи активно с YES Alumni Bulgaria, Fulbright Alumni, American-Bulgarian Library Exchange Alumni и др.

За ползване на зали, доброволчество и предложения за партньорство се свържете с нас чрез посочените в уебсайта контакти.

Американският център работи за популяризиране на "направи сам" и "мейкър" културата, основно сред децата. Предлагаме работилници за творчество и усвояване на нови умения. Традиционно се провеждат занимания във връзка с празници - изработване на картички, украса и костюми, рисуване на тениски, творческо писане... Центърът е и място за среща на децата с науката и технологиите. Организират са обучения за рисуване с Paint и програмиране със Scratch. "Мейкър занимания" и елементарни научни опити съпътстват програмите ни за лятно четене. Предлагаме и инженерно ориентирани работилници с използване на роботизирани игри.

Информация за предстоящи и минали събития и работилници вижте в Новини и събития.

Една от целите на Американския център е да подпомага изучаването и преподаването на Английски език. За целта поддържаме подходяща колекция, предлагаме тренинг програми и партньорства с учители.

Книжната ни колекция съдържа методически ръководства за преподаватели, граматики, двуезикови и тематични речници, речници за Американски английски, материали за подготовка на американските изпитни тестове – SAT, TOEFL, GMAT, GRE. 

Сбирките ни от художествена и детска литература, адаптирани издания за различни нива на владеене на езика, списания и филми, ще ви помогнат да обогатите речника си и повишите уменията си за четене и разбиране на езика.

В допълнение предлагаме електронни онлайн ресурси за ползване на място и списък с подбрани безплатни уебсайтове, който можете да видите в Интернет ресурси. Изучаване на английски език.

За да учите докато се забавлявате, възползвайте се от нашите езикови игри на маса.

Безплатни програми за усъвършенстване на езиковите умения:

Клас по разговорен английски за възрастни, който се провежда веднъж седмично (понеделник, 5:30-18:30 ч.). Класът се води от доброволци - българи и американци.

Клуб по творческо писане на английски език (всяка събота).

Детски читателски клуб (Kids Book Club "Cats in the Hat") за деца до 12 г., който се провежда веднъж месечно. Водещите са доброволци, обикновено родители.

Клуб по Scrabble за всички възрасти (веднъж месечно).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СА ДОБРЕ ДОШЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ УРОЦИ В ПОДХОДЯЩО ЗА ТЯХ ВРЕМЕ. ПРЕДЛАГАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА.

Подбраните от нас уебсайтове са оценени като висококачествени и достатъчно надеждни и ние препоръчваме тяхното използване. За по-лесно търсене, линковете са разпределени в няколко раздела. Кликнете на раздел, за да видите предложените връзки.

Американският център притежава колекция от забавни образователни игри. Игрите се ползват на място от индивидуални посетители и за групови занимания под ръководство на ментори. Поради повишената сложност, право на индивидуално ползване на роботизираните игри имат само читатели, които са участвали в организираните от нас работилници и познават съответната игра.

  • Игри на думи (Play Word Games) са приятен начин да учите английски език. Ние ви предлагаме четири различни игри на думи:

Scrabble – най-популярната в света игра за съставяне на думи. Играе се от двама до четирима играчи. Подходяща за всяка възраст. Всяко трето американско семейство има в дома си Скрабъл. Ние разполагаме с три комплекта от играта, включително The Official Scrabble Players Dictionary, The Scrabble Word-Building Book.

Letter Flip - игра за познаване на думи. Играе се от двама играчи. Подходяща за деца над 9 години.

Letter Roll   - и гра на думи за бързина. За двама до осем играчи. Подходяща за всички възрасти.

My Word - игра за съставяне на думи, в която могат да участват двама до шестима играчи. Подходяща възраст – над 12 години.

  • Игри за запознаване с науката и технологиите

Goldie Blox – специализирани игри за момичета. Съобразени с особеностите на женския мозък, когнитивното развитие и детските игрови модели, те помагат за усвояване на инженерни знания и умения за решаване на проблеми.

Thames&Kosmos – роботизирани игри от типа на Lego. Чрез тях децата усвояват знания от различни научни области – химия, физика, алтернативна енергия, биология, инженеринг, роботика.

  • ELS (Early Literacy Station) е компютърна станция с 50 интерактивни образователни игри за деца до 12 години. Игрите са от различни области - от изкуство до математика. Предоставя достъп до детската енциклопедия Britanica. Разполагаме с две работни места.

В допълнение на книжната колекция Американският център предлага ресурси на електронен носител, електронни книги за сваляне на собствен носител и локален онлайн достъп до висококачествени пълнотекстови бази данни и информационни ресурси.

  • CD и DVD колекцията се състои от аудио книги, справочници и филми - игрални и документални. Може да се ползва на място и да се заема за ползване извън библиотеката.

Колекцията е отразена в Каталог на Столична библиотека. Некнижни издания

  • Kindle e-Books колекцията включва художествени и нехудожествени книги, качени на четящи устройства Kindle. Читателите могат да избират от електронна библиотека, която съдържа вече закупени и свалени на нашите четящи устройства книги или да заявят книга по свой избор. 

Подробности за ползването на колекцията вижте в Kindle eBooks.

  • eLibraryUSA e виртуална библиотека с висококачествени пълнотекстови бази данни и информационни ресурси. Достъпът до нея е с парола и става на място в Американския център. 

Информация за съдържанието и ползването на виртуалната библиотека вижте в eLibraryUSA.

  • EBSCO eBooks е колекция от над 700 електронни книги от различни области на знанието, които можете да четете онлайн и да заемате за 7-дневен срок като сваляте на собствено устройство. Предлагаме и малка колекция от аудио книги, която може да бъде увеличена, при наличие на потребителско търсене.

Повече информация търсете в EBSCO eBooks.

  • ELS (Early Literacy Station) е интерактивна образователна компютърна система за деца с 50 образователни игри от различни области - от изкуство до математика. Подходяща за възраст до 12 години. Американският център разполага с две работни места.

Страница 1 от 3

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека