Women's historyВ основата му стои признателността на американците към жените с принос към нацията и човечеството, както и осъзнаването на една проста истина – за връзката между знанието за историята и извършването на положителни промени в съвременния живот. През този месец учители, ученици, родители и обществени организации организират събития и дейности, посветени на постиженията на жената във всички области на живота. Акцентът върху положителните модели за подражание оказва огромно въздействие върху младите момичета и жени – стимулира се тяхното самоуважение, вдъхновяват се за търсене на нови възможности за развитие. В персонален план се насърчава откриването на истории от живота на майки, баби и прабаби. Техните истории за предизвикателствата, пред които са се изправяли, техните битки и победи, помагат на младите да разберат по-добре себе си и своето време.

Всяка година The National Women's History Progect обявява една тема за месеца на жената, която се избира сред стотици постъпили предложения. NWHP подготвя образователни материали и брошури в помощ на честванията в цялата страна и избира жени, които да бъдат отличени за техния принос в съответната област. 2013 година се посвещава на жените в науката, технологиите и математиката под мотото:  Women Inspiring Innovation Through Imagination. Материалите, както и още много информация за теми, събития и наградени жени през  предишни години, са достъпни на уебсайта на NWHP.

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека