По повод Международния ден на книгата и авторското право, студенти-доброволци от УНИБИТ, с преподавател доц. Парижкова, изработваха книгоразделители в Американския център, част от които бяха раздадени на посетители. Инициативата е в рамките на проект "Изследване на въздействието на изкуствата върху книгата и книгат върху изкуствата"

                                             

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека