През месец юни 1926 г. College Board въвежда за първи път основния стандартизиран тест за прием в университети и колежи SAT. College Board е частна компания в САЩ, която е създадена през 1900 г. като асоциация на организациите, свързани с приемния изпит за колежите. В Асоциацията членуват повече от 6000 училища, колежи, университети и други образователни организации. College Board развива и администрира стандартизирани тестове и учебни програми. SAT е предназначен за измерване на постиженията на учениците в конкретни области, като например математиката, науката и историята. Резултати варират от 600 до 2400.
На 5 март 2014 г., College Board обяви, че нова версия на SAT ще се прилага за първи път през 2016 година . Ще се използва скала от 1600 точки, есето ще бъде по избор, а времетраенето - 3 часа плюс 50 допълнителни минути за завършване на есето.

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека