Смисълът на посвещаването на един цял месец от годината на живота на жените е в това, че всяко поколение момичета и жени трябва да научи миналото си и да познава приноса на жените към събитията в историята и съвременното общество. В първата президентска прокламация за честване на месец март като месец на женската история в САЩ (1988) е записано: „ Жените продължават да укрепват семейството и да обогатяват живота ни с интелектуални дарове, творчески талант и един несломим дух - в бизнеса, управлението, доброволческите дейности, религиозния живот, образованието, здравеопазването,
военното дело, спорта, изкуството, както и много други области. Историята свидетелства за големия принос на жените в семейството и възпитанието на децата в дух на придържане към онези морални, етични, граждански и патриотични принципи, които са ни създали и съхранили като една велика страна. Ние трябва да сме горди и благодарни за това, че празнуваме Месец на историята на жените.”

Повече по темата прочетете на http://www.nwhp.org/

 

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека