Groundhog Day се празнува на 2 февруари. Празникът идва от германското население на Пенсилвания и е свързан с обичай за прогнозиране на времето.

Groundhog е вид мармот – гризач от групата на лалугерите. В американския фолклор съществува вярване, че на този ден Groundhog излиза от дупката си. Ако времето е облачно, тове е знак, че пролетта ще дойде рано. Ако е слънчево и Groundhog се оттегли обратно в дупката си, зимата ще продължи по-дълго - поне шест седмици повече.
Празникът идва от германското население на Пенсилвания и има своите корени в древната eвропейска традиция за прогнозиране на времето като се използва язовец или свещена мечка. Има сходства и с езическия празник Imbolc - сезонна повратна точка в Келтския календар на 1 февруари, когато също се прогнозира времето.
Най-големите чествания на Groundhog Day в САЩ се правят в Пенсилвания. Тържествата започват рано сутрин, за да могат хората да видят излизането на мармота. Сервира се храна, произнасят се слова, играят се пиеси и скечове. На мното места се обявява говорене само на германски диалект по време на събитието и тези, които не спазват това условие се наказват като плащат глоба – пускат монета за всяка казана дума в купа, поставена в центъра на масата. Това, разбира се, е само една забавна игра, която носи много смях и добро настроение.
Празникът става особено популярен във всички американски щати след излизането на филма Groundhog Day през 1993 г.

 

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека