6 феврури - събота, 13:00 ч.

Лектор: Снежана Тенева - консултант по образование от Комисия Фулбрайт