Американският център предоставя за ползване материали за обучение в САЩ. Нашата „Educational Advising Collection” съдържа:

• Справочници за колежи и университети в САЩ;
• Ръководства за подготовка за американските изпитни тестове;
• Ръководства за кандидатстване в американски учебни заведения.

В допълнение ние предлагаме списък с линкове към подбрани уебсайтове за образование в САЩ – виж Интернет ресурси. Образование в САЩ
Американският център работи в партньорство с консултантите по образование от Комисия Фулбрайт и Американския университет в България. Всеки американски колеж и университет е добре дошъл за представяне при нас чрез презентации, брошури и др. материали.

За кандидатите за обучение в САЩ предлагаме възможности за доброволна работа и личностна изява чрез:

• Участие в организацията и провеждането на събития;
• Ръководство на класове по разговорен английски;
• Ръководство на творчески и мейкър работилници.

Американският център е място за срещи и изяви на участници в спонсорирани от правителството на САЩ обменни програми и техните организации. Те са не само ползватели на нашите информационни ресурси и пространство. Те са хора, които активно подпомагат нашата дейност с доброволен труд и популяризирането ни сред общността.

Центърът работи активно с YES Alumni Bulgaria, Fulbright Alumni, American-Bulgarian Library Exchange Alumni и др.

За ползване на зали, доброволчество и предложения за партньорство се свържете с нас чрез посочените в уебсайта контакти.

Американският център работи за популяризиране на "направи сам" и "мейкър" културата сред децата. Традиционно се провеждат занимания по ръчно творчество във връзка с празници. Центърът е място за срещи на децата с науката и технологиите. Предлагат се инженерно ориентирани игри. Организират се занимания с 3D технологии -  3D писалки, 3D скенер и 3D принтер. Важно място заемат заниманията по програмиране със Scratch, Snap и робота Finch. Центърът участва в ежегодно провежданата през месец октомври "Европейска седмица на програмирането". 

Една от целите на Американския център е да подпомага изучаването и преподаването на Английски език. За целта поддържаме подходяща колекция, предлагаме тренинг програми и партньорства с учители.

Книжната ни колекция съдържа методически ръководства за преподаватели, граматики, двуезикови и тематични речници, речници за Американски английски, материали за подготовка на американските изпитни тестове – SAT, TOEFL, GMAT, GRE. 

Сбирките ни от художествена и детска литература, адаптирани издания за различни нива на владеене на езика, списания и филми, ще ви помогнат да обогатите речника си и повишите уменията си за четене и разбиране на езика.

В допълнение предлагаме електронни онлайн ресурси за ползване на място и списък с подбрани безплатни уебсайтове, който можете да видите в Интернет ресурси. Изучаване на английски език.

За да учите докато се забавлявате, възползвайте се от нашите езикови игри на маса.

Безплатни програми за усъвършенстване на езиковите умения:

Клас по разговорен английски за възрастни - всеки понеделник от 17:30 ч. Класът се води от доброволци - българи и американци.

Английски език за деца до 12 г. - всяка събота от 11:30 ч. Водещите са доброволци - ученици.

Дискусионен клуб за тийнейджъри - всяка събота от 12:45 ч.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СА ДОБРЕ ДОШЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ УРОЦИ В ПОДХОДЯЩО ЗА ТЯХ ВРЕМЕ. ПРЕДЛАГАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА.

Подкатегории

  • Електронни ресурси

    Американският център предлага ползване на пълнотекстови ресурси от Интернет на английски език.

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека