Американският център притежава колекция от забавни образователни игри. Игрите се ползват на място от индивидуални посетители и за групови занимания под ръководство на ментори. 

  • Игри на думи (Play Word Games) са приятен начин да учите английски език. Ние ви предлагаме четири различни игри на думи:

Scrabble – най-популярната в света игра за съставяне на думи. Играе се от двама до четирима играчи. Подходяща за всяка възраст. Всяко трето американско семейство има в дома си Скрабъл. Ние разполагаме с три комплекта от играта, включително специални речници The Official Scrabble Players Dictionary, The Scrabble Word-Building Book.

Letter Flip - игра за познаване на думи. Играе се от двама играчи. Подходяща за деца над 9 години.

Letter Roll   - игра на думи за бързина. За двама до осем играчи. Подходяща за всички възрасти.

My Word - игра за съставяне на думи, в която могат да участват двама до шестима играчи. Подходяща възраст – над 12 години.

  • Игри за запознаване с науката и технологиите

Роботи Finch - предназначени за усвояване на знания и умения за програмиране. Работят с изучаваната в училище програма за блоково програмиране Scratch, което ги прави приложими в обучението по Информационни технологии.

Bee Robots - подобно на робота Финч, те са забавен начин за усвояване на елементарните принципи на програмирането. Подходящи са и за по-малки деца от предучилищна възраст.

3Doodler - писалки за рисуване на триизмерни модели в триизмерното пространство. Писалките могат да бъдат използвани както за индивидуално забавно творчество, така и за провеждане на иновативни уроци по различни учебни предмети.

3D Printer - предлагат се демонстрации на триизмерно принтиране, обработка на готови проекти за принтиране с компютърна програма и най-общо запознаване с програма за създаване на триизмерен проект.

3D скенер - усвояват се умения за триизмерно сканиране на предмети и образи, както и обработване на създадените файлове и подготовка за принтирането им.

Goldie Blox – специализирани игри за момичета. Съобразени с особеностите на женския мозък, когнитивното развитие и детските игрови модели, те помагат за усвояване на инженерни знания и умения за решаване на проблеми.

Thames&Kosmos – роботизирани игри от типа на Lego. Чрез тях децата усвояват знания от различни научни области – химия, физика, алтернативна енергия, биология, инженеринг, роботика.

  • Образователни компютърни игри за лесно и забавно усвояване на знания от всички области

ELS (Early Literacy Station) е компютърна станция с 50 интерактивни образователни игри за деца до 12 години. Игрите са от различни области - от изкуство до математика. Предоставя и достъп до детската енциклопедия Britanica. Разполагаме с две работни места.

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека