Американският център притежава колекция от забавни образователни игри. Игрите се ползват на място от индивидуални посетители и за групови занимания под ръководство на ментори. Поради повишената сложност, право на индивидуално ползване на роботизираните игри имат само читатели, които са участвали в организираните от нас работилници и познават съответната игра.

  • Игри на думи (Play Word Games) са приятен начин да учите английски език. Ние ви предлагаме четири различни игри на думи:

Scrabble – най-популярната в света игра за съставяне на думи. Играе се от двама до четирима играчи. Подходяща за всяка възраст. Всяко трето американско семейство има в дома си Скрабъл. Ние разполагаме с три комплекта от играта, включително The Official Scrabble Players Dictionary, The Scrabble Word-Building Book.

Letter Flip - игра за познаване на думи. Играе се от двама играчи. Подходяща за деца над 9 години.

Letter Roll   - и гра на думи за бързина. За двама до осем играчи. Подходяща за всички възрасти.

My Word - игра за съставяне на думи, в която могат да участват двама до шестима играчи. Подходяща възраст – над 12 години.

  • Игри за запознаване с науката и технологиите

Goldie Blox – специализирани игри за момичета. Съобразени с особеностите на женския мозък, когнитивното развитие и детските игрови модели, те помагат за усвояване на инженерни знания и умения за решаване на проблеми.

Thames&Kosmos – роботизирани игри от типа на Lego. Чрез тях децата усвояват знания от различни научни области – химия, физика, алтернативна енергия, биология, инженеринг, роботика.

  • ELS (Early Literacy Station) е компютърна станция с 50 интерактивни образователни игри за деца до 12 години. Игрите са от различни области - от изкуство до математика. Предоставя достъп до детската енциклопедия Britanica. Разполагаме с две работни места.
us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека