Статии

Една от целите на Американския център е да подпомага изучаването и преподаването на Английски език. За целта поддържаме подходяща колекция, предлагаме тренинг програми и партньорства с учители.

Книжната ни колекция съдържа методически ръководства за преподаватели, граматики, двуезикови и тематични речници, речници за Американски английски, материали за подготовка на американските изпитни тестове – SAT, TOEFL, GMAT, GRE. 

Сбирките ни от художествена и детска литература, адаптирани издания за различни нива на владеене на езика, списания и филми, ще ви помогнат да обогатите речника си и повишите уменията си за четене и разбиране на езика.

В допълнение предлагаме електронни онлайн ресурси за ползване на място и списък с подбрани безплатни уебсайтове, който можете да видите в Интернет ресурси. Изучаване на английски език.

За да учите докато се забавлявате, възползвайте се от нашите езикови игри на маса.

Безплатни програми за усъвършенстване на езиковите умения:

Клас по разговорен английски за възрастни, който се провежда веднъж седмично (понеделник, 5:30-18:30 ч.). Класът се води от доброволци - българи и американци.

Клуб по творческо писане на английски език (всяка събота).

Детски читателски клуб (Kids Book Club "Cats in the Hat") за деца до 12 г., който се провежда веднъж месечно. Водещите са доброволци, обикновено родители.

Клуб по Scrabble за всички възрасти (веднъж месечно).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СА ДОБРЕ ДОШЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ УРОЦИ В ПОДХОДЯЩО ЗА ТЯХ ВРЕМЕ. ПРЕДЛАГАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА.

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека