Нашата колекция от книги включва американска художествена и отраслова литература на английски език.  

По тематично съдържание е универсална, с приоритет към история, култура, политика и държавно устройство на САЩ, книги за образование в САЩ и ръководства за изучаване и преподаване на английски език.

Имаме обособена детска колекция.

Книгите са отразени в онлайн каталога на Столична библиотека. Знак „АС” в инвентарния номер ( например: 4407/ 2011АС) показва, че книгата е от колекцията на Американския център.

Ползването на книги и заемането за дома се осъществява по правилата за обслужване на читатели в Столичната библиотека. 

В допълнение Американският център предоставя достъп до американски книги от фондовете на други български библиотеки чрез междубиблиотечно заемане. Правилник за междубиблиотечно книгозаемане.

ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГ НА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА. КНИГИ

РЕЗЕРВИРАНЕ НА КНИГА

ПОРЪЧКА НА ДИГИТАЛНО КОПИЕ - ПЛАТЕНА УСЛУГА За цените се информирайте предварително от Ценоразпис на услугите в Столична библиотека.

ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОЗИ НА ДРУГИ БИБЛИОТЕКИ:

Своден каталог на Американските центрове в България

Каталог на Библиотеката на Американския университет в България

НАБИС – Национален каталог на академичните библиотеки

Своден каталог на университетски библиотеки

РЕГИНА – Обединен каталог на регионалните библиотеки

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека